Nabídka metrologických služeb a bezpečnostně technických kontrol (BTK) pro aplanační a impresní oční tonometry

Aktuálně

Mimořádná nabídka metrologických služeb a bezpečnostně technických kontrol (BTK) pro aplanační a impresní oční tonometry od 1. 1. 2020

Dovolujeme si vám, jako autorizovaná firma ÚNMZ pro provádění metrologických služeb v oblasti periodického úředního ověřování a registrovaná firma pro servis zdravotnických prostředků SÚKL a ČMI, také nabídnout současné provádění BTK u všech typů aplanačních a impresních očních tonometrů. Naše služby v oblasti BTK zahrnují nejen kompletní optickou kontrolu podle technických a medicínských požadavků jednotlivých výrobců, ale i vyčištění těchto lékařských měřidel.

Velkou výhodou našich služeb je současné zajištění úředního ověření očních tonometrů jako stanovených měřidel a též provedení u nich BTK. Tím vám splníme všechny zákonné požadavky nejen v oblasti metrologie, ale i požadavky vyplývající ze zákona o zdravotnických prostředcích.

Naše výstupní kvalita u těchto měřidel je rovnocenná s novými měřidly.

Po provedení úředního ověření opatříme každé měřidlo nejen potvrzením s úřední značkou K1, ale též značkou o provedení BTK.

Máme dlouhodobé profesionální zkušenosti v této oblasti a navíc i bezkonkurenční ceny.

 

Oční tonometr

Aplanační

Impresní

HNS mechanix s.r.o.

úřední ověření + BTK

3100,-

úřední ověření + BTK

2250,-

 

Naše autorizovaná firma vyřeší všechno tj. ÚŘEDNÍ OVĚŘENÍ + BTK na jednom místě s minimálními náklady a úsporou času. Zajišťování BTK u jiných subjektů tím odpadá.

Těšíme se na spolupráci s vámi.

 

HNS mechanix s.r.o.

Autorizované metrologické středisko

Malý val 1552/9

76701 Kroměříž

 

tel: 573332243

e-mail: info@hnsmechanix.com

www.hnsmechanix.com